1. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan, Pembangunan Manusia dan Pembangunan Gender tahun 2018
  2. Infografis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2018
  3. Infografis Ketimpangan Pendapatan 2018
  4. Infografis Indeks Pembangunan Manusia 2019